Sällskapet

Sällskapet

Harriet Löwenhjelm-sällskapet bildades i Uppsala den 21 november 2010. Vi är ca 130 medlemmar och är anslutna till DELS – de litterära sällskapens samarbetsnämnd.

 

Harriet Löwenhjelm-sällskapet är samlingspunkten för alla som intresserar sig för Harriet Löwenhjelms liv och verk.  Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Harriet Löwenhjelms diktning och bildkonst samt hennes person och miljöer med anknytning till hennes liv.

 

Sällskapet ska i egen regi, eller i samarbete med annan part, bedriva och stimulera till forskning samt skriftutgivning om och av Harriet Löwenhjelm. Styrelsen träffas vanligtvis en gång på våren och en gång på hösten samt håller i årsmötet som alla medlemmar bjuds in till.

 

Medlemsträff på Nordiska museet med visning av syskonen Löwenhjelms Clondyke-dockor.

 

Stadgar

Harriet Löwenhjelm-sällskapets stadgar

 

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

 

Sällskapet i media

Harriet Löwenhjelm i fokus på Stockholms stadsbibliotek

Löwenhjelm åter i ropet

Mytomspunnen kvinnlig poet och bildkonstnär

Harriet Löwenhjelm-skylten invigd

 

 

 

Styrelsen 2019/2020

Mattias Käck (ordf. och kassör)

Elsie Dickson (sekreterare)
Göran Basth

Florence Dickson

Gunnar Edander
Cristina Josefsson

Harald Stjerne

Urban Östberg


Tel. till ordförande: 070 48 59 760

E-post: info@harrietlowenhjelm.se

Postadress:


Harriet Löwenhjelm-sällskapet

c/o Mattias Käck

Herkulesvägen 14

749 42 Enköping