Bibliografi

Bibliografi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden: KONSTEN ATT ÄLSKA och Dess Följder (1913). Sällskapets egna exemplar som numera förvaras i en specialtillverkad boklåda gjord av Leonard Gustafssons bokbinderi i Stockholm.

 


Här följer en bibliografi i urval med litteratur av och om Harriet Löwenhjelm.

 

Böcker av Harriet Löwenhjelm


Konsten att älska och dess följder / hofsamt utlagdt i bild och text; anno 1913. Stockholm, 1913. Upplaga 50 exemplar.

 

Dikter med dem tillhörande teckningar, valda ur Harriet Löwenhjelms efterlämnande papper. Råsunda, 1919. Första upplaga i 200 exemplar, varav 50 numrerade lyxexemplar.

 

Dikter. Norstedts, 1927.

Brev och dikter / med teckningar av författarinnan; utgivna av Elsa Björkman- Goldschmidt. Norstedts, 1952.

 

Harriet Löwenhjelms Bönbok. Stockholm, 1963. Faksimilerad upplaga utgiven av Elsa Björkman- Goldschmidt.

 

Dikter, bilder och brev / Harriet Löwenhjelm; urval och inledning av Olle Holmberg. Bonniers, 1973.

 

Samlade dikter. Podium, 2011.

 


Handskrifter av Harriet Löwenhjelm


Dagböcker, 23 volymer, märkta 1a-1x,

från 29 oktober 1904 till den 4 februari 1918.

Kungliga Biblioteket, Stockholm.

 

Midnattssolens Land, 12 nr, från 15 juli 1904 till

julnummer 1907. Kungliga Biblioteket, Stockholm.

 

Verket om de Smale och de Brede.

Carolina rediviva, Uppsala.

 

Vantro- och förtvivlansboken: tillägnade

alla dem, som äro fångna i vantro, förtviflan

och andra svåra synder och laster.

Manuskript, 1909. Kungliga Biblioteket, Stockholm.

 

8 Sonetter till Nobla Damer och Döda Libertiner.

Manuskript, 1916. Kungliga Biblioteket, Stockholm.

Bönboken. Manuskript.

Kungliga Biblioteket, Stockholm.

 

Manuskriptboken. Kungliga Biblioteket, Stockholm.

 


Biografier om Harriet Löwenhjelm


Björkman-Goldschmidt, Elsa 1947: Harriet Löwenhjelm. Stockholm, Norstedts.

Hackman, Boel 2011: Att skjuta en dront: Harriet Löwenhjelm - dikt, bild, konstnärskap. Stockholm, Bonniers.

Käck, Mattias 2018: Harriet Löwenhjelms värld: en collagebok, Harriet Löwenhjelm-sällskapet.

 

Stenborg, Elisabeth 1971: Pierrot och pilgrim: studier i Harriet Löwenhjelms diktning. Stockholm, Studia litterarum Upsaliensia nr 9.

 


Om sanatorierna Harriet Löwenhjelm vistades på


Anker, Jean 1950: Vejlefjord sanatorium gennem 50 år. København, Engelsen & Schrøder.

 

Mesna, Toril 1986: Mesnalien: fra kursted til sykehus til? Brøttum Historielag.

 

Nygaard, Vagn 2000: Slottet i skoven: Vejlefjord i hundrede år 1. marts 1900 – 1 marts. 2000. Vejlefjord Center for Udvikling og Genoptræning.

 

Romanäs sanatorium. Kulturhistorisk utredning i samband med eventuell byggnadsminnesförklaring. Jönköpings läns museum Byggnadsvårdsrapport 2014:34 Margaretha Engstedt.

 

Svärd, Annie 2004: Romanäs sanatorium 1903-1940: en berättelse och en dokumentsamling. Jönköping, Jönköpings läns museum.