Sällskapet

Sällskapet

Harriet Löwenhjelm-sällskapet bildades i Uppsala den 21 november 2010. Vi är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Vi är ca 80 medlemmar och är anslutna till DELS – de litterära sällskapens samarbetsnämnd.

 

Harriet Löwenhjelm-sällskapet är samlingspunkten för alla som intresserar sig för Harriet Löwenhjelms liv och verk. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Harriet Löwenhjelms diktning och bildkonst samt hennes person och miljöer med anknytning till hennes liv.

 

Sällskapet ska i egen regi, eller i samarbete med annan part, bedriva och stimulera till forskning samt skriftutgivning om och av Harriet Löwenhjelm. Styrelsen träffas minst en gång på våren och en gång på hösten samt håller i årsmötet som alla medlemmar bjuds in till.

 

Styrelsen 2018/2019

Mattias Käck (ordf. och kassör)

Elsie Dickson (sekreterare)

Florence Dickson

Gunnar Edander

Harald Stjerne

Urban Östberg

 

Tel. till ordförande: 070 48 59 760

E-post: info@harrietlowenhjelm.se

Postadress:

 

Harriet Löwenhjelm-sällskapet

c/o Mattias Käck

Herkulesvägen 14

749 42 Enköping